Staff

Prof.TOYAMA, Katsuhiko
Visiting Associate Prof.OGAWA, Yasuhiro (Nagoya City Univ.)
Collaborative ResearcherYAMAKOSHI, Takahiro (LegalAI)

Students

M2IKARI, Yuta
M2KATO, Yugo
M2LIU, Zuofei
M1SAWAYANAGI, Shota
M1SUGIURA, Naoya
M1HIRAMATSU, Yuta
B4IIDA, Shinnosuke
B4NIIMI, Yuto
B4SUZUKI, Kota